Raamatute tagastuskast

Järvamaa Keskraamatukogust laenutatud raamatuid saab tagastada raamatukogu peaukse juures asuvasse tagastuskasti ajal, kui raamatukogu on suletud. 
Tagastuskasti tühjendatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel ja tagastus vormistatakse tagastamisele järgneval tööpäeval. Laenaja tuvastatakse raamatu vöötkoodi abil. Kui lugejal jääb osa raamatuid tagastamata, siis nende tagastustähtaeg automaatselt ei pikene. Pikendamiseks saatke e-kiri laenutus@raamat.paide.ee või helistage lugejapiletil olevatel numbritel. Kui raamatuid tagastades on tasumata viivis, siis selle saab tasuda järgmisel korral raamatukogu külastades.