Teenindus

TEENINDUSE ÜLDALUSED

Lugejaks registreerimine:

Lugejaks registreeritakse isikuttõendava dokumendi alusel, lapsi – õpilaspileti alusel raamatukogu andmebaasis üks kord järgmiste andmetega:

1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) telefon;
4) elektronposti aadress;
5) elukoht (postiaadress);
6) lugejarühm: täiskasvanu ja kuni 16-aastane laps;
7) õppeasutus.

Registreerimiskaardil olevaid andmeid kasutatakse:

1) lugeja tuvastamiseks;
2) raamatukogu poolt pakutavate isikustatud teenuste osutamiseks;
3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
Lugejal peab lugejapilet igakordsel raamatukogu külastusel kaasas olema.

 

Teavikute kasutamise eeskirjad:

Raamatute laenutamine on tasuta, kuid eriti väärtuslike teavikute laenutamisel võib võtta tagatist.
Raamatuid laenutatakse üldjuhul 14 päevaks, õppekirjandust – ka pikemaks ajaks.
Kooli soovitusliku kirjanduse tagastamistähtaega on raamatukoguhoidjal õigus lühendada 7 päevani.

Laenutatud raamatuid saab tagastada raamatukogu peaukse juures asuvasse tagastuskasti ajal, kui raamatukogu on suletud
Tähtajaks tagastamata teavikute eest tuleb maksta viivist.
Iga kuu esimene raamatukogu tööpäev on viivisevaba.
Raamatukogus puuduvat kirjandust on võimalik tellida Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel. Tasuda tuleb postikulu.

Lugemissaali kogust kirjandust koju ei laenutata.
Perioodilisi väljaandeid koju ei laenutata ( v.a. kunsti- ja muusikakirjanduse saalis asuv perioodika ).
Lugeja on kohustatud laenatud teavikuid hoolikalt hoidma. Tekitatud kahju tuleb lugejal ( = lapsevanemal ) raamatukogule hüvitada.

Raamatukogu lahtiolekuaegadele on kõigil korrustel  võimalik kasutada arvuteid.

Eriteenused on tasulised vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Raamatukogu teenindusalasse ei siseneta üleriietes.
Külastaja ei tohi oma käitumisega teisi segada.

Riigi- ja rahvuspühade eelsetel aegadel on raamatukogus lühendatud tööpäev.

Riigi- ja rahvuspühade ajal on Järvamaa Keskraamatukogu suletud.

Kogude korrastamiseks on raamatukogu suletud iga kuu (v.a. juuni, juuli, august) viimasel reedel.