Näitused

  • Fuajees: 
  • Laenutusosakonnas näitus: Kirjanik Jaan Kross 100 
  • Lugemissaalis näitus: Jaan Kross tõlkekirjanikuna
  • Laenutusosakonnas vitriinis näitus: 
  • Kolmanda korruse koridoris: Kersti Laastau isikunäitus
  • Lasteraamatukogus: Nukitsa konkursil osalevate raamatute väljapanek
  • Lasteraamatukogus: Risti-rästi läbi Eestimaa lasteraamatu illustratsioonide rändnäitus. 07.01 – 27.02.2020