Tasulised teenused

Lisa Paide Linnavalitsuse 10.04.2017 korraldusele nr 162
Järvamaa Keskraamatukogu teenuste ja vara üürihinnad
Teenus Ühik Hind (EUR)
1. Koopiad:
1.1 A4 ühepoolne leht 0,10
1.2 A4 kahepoolne leht 0,15
1.3 A3 ühepoolne leht 0,20
1.4 A3 kahepoolne leht 0,30
1.5 Pilt A4 ühepoolne leht 0,35
1.6 Pilt A3 ühepoolne leht 0,65
Värvilisele paberile:
1.7 A4 ühepoolne leht 0,15
1.8 A4 kahepoolne leht 0,20
1.9 Pilt A4 ühepoolne leht 0,45
1.10 Pilt A3 ühepoolne leht 0,90
2. Väljatrükk:
Must-valge väljatrükk:
2.1 Tekst A4 leht 0,15
2.2 Pilt A4 leht 0,35
Värviline väljatrükk:
2.3 Tekst A4 leht 0,20
2.4 Pilt A4 leht 0,45
3. Arvutiga töötamine alates teisest tunnist iga tund 0,65
4. Faksile ja faksiga saatmine leht 0,10
5. Skaneerimine ja e-postile saatmine leht 0,20
6. Skaneerimine ja dokumendi väljatrükk leht 0,30
7. Lugejapiletid:
7.1 täiskasvanud tk 1,00
7.2 soodushind pensionäridele, õpilastele, puuetega inimestele (tõendi ettenäitamisel) tk 0,35
7.3 kaotatud või rikutud lugejapileti väljavahetamine tk 2,00
7.4 kaotatud või rikutud soodushinnaga lugejapileti väljavahetamine tk 0,70
8. Viivis, hüvitis, trahv:   
8.1 viivis iga teaviku tagastamistähtaja ületanud päeva eest olenemata teavikute arvust 0,06
8.2 teavikult eemaldatud või rikutud vöötkood 0,35
8.3 kaotatud garderoobinumber 2,00
Ruumide ja inventari üür
1. konverentsisaal, koolitusruum, kohvikuruum argipäeviti kella 09.00-17.00 1 tund 4,00
2. konverentsisaal, koolitusruum, kohvikuruum argipäeviti alates kell 17.00 ja puhkepäeviti 1 tund 6,00
3. videoprojektor 1 päev 4,00
4. videoprojektor koos sülearvutiga 1 päev 5,00