Tööpakkumine

Konkurss  vanemraamatukoguhoidja ametikohale (1,0 kohta)

Vanemraamatukoguhoidja ülesanneteks on:

 • maakonna raamatukogutöötajate täiendkoolituste korraldamine
 • ürituste korraldamine, huvitegevuse organiseerimine, kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine
 • lugejateeninduse arendamisele kaasa aitamine
 • kogude töötlemine

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust (võib olla omandamisel)
 • eesti keele oskus (C1)
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus
 • isikuomadused: algatusvõime, suutlikkus töötada iseseisvalt ja meeskonnas, paindlikkus muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes, koostöövalmidus, väga hea suhtlemisoskus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus

Kasuks tuleb:

 • raamatukogus töötamise kogemus
 • täiendavate võõrkeelte oskus
 • B-kategooria juhiluba ja auto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • enesetäiendamise võimalust.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • CV
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töökoht: Järvamaa Keskraamatukogu, Lai 33, Paide linn, Järvamaa

Dokumendid esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2021 Järvamaa Keskraamatukogu direktori Jane Kiristaja e-postile  janekiristaja@raamat.paide.ee
Täiendav info: 55915330