Konverentsisaal

Konverentsisaalis on 45 klapptoolikohta või 25 kohta laudade taga.

Koolitusruumis on 15 kohta laudade taga.
Kohvipausi korraldamise võimalus.

Hinnakiri:

Konverentsisaal ja koolitusruum (ekraan ja pabertahvel), kohvik –

argipäevadel kuni kella 17.00 1 tund 4,00 EUR,

alates kella 17.00-st ja puhkepäevadel 1 tund 6,00 EUR

Alus: Paide Linnavalitsuse korraldus nr. 162 10.04.2017

Videoprojektori kasutamine – 1 ööpäev 4,00 EUR
Videoprojektori kasutamine koos sülearvutiga – 1 ööpäev 5,00 EUR

Infot saab telefonidel:
38 49 049
38 49 050
55 620 495

e-post: raamat@raamat.paide.ee